Bezoek aan de website van AlkmaarEnergie | om, ontvangst van email van AlkmaarEnergie | om of bezoek aan een fysieke locatie waar AlkmaarEnergie | om aanwezig is, biedt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dit kan gaan om gegevens die u invult voor een aanmelding voor een lidmaatschap, deelname aan een project of evenement, voor een nieuwsbrief, voor informatie of gegevens die u invult op een contactformulier. Deze gegevens worden door ons verwerkt.

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens waarborgt en respecteert AlkmaarEnergie | om uw privacy, door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG genoemd. In dit AlkmaarEnergie | om privacy statement vindt u informatie hoe wij uw privacy respecteren.

AlkmaarEnergie | om zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de statuten en de in deze verklaring omschreven doeleinden. AlkmaarEnergie | om verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. AlkmaarEnergie | om neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Waarom hebben we de gegevens nodig?

AlkmaarEnergie | om verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het bijhouden van onze relatie- en ledenadministratie
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij bewaren zijn uw personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze worden bewaard zolang dit conform de in onze statuten genoemde ledenadministratie noodzakelijk of wettelijk vereist is.

Als u een contact- of enquêteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

AlkmaarEnergie | om heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Indien u het vermoeden heeft dat wij gegevens hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen met anderen

AlkmaarEnergie |om verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of de uitvoering van een overeenkomst die u via AlkmaarEnergie | om bent aangegaan dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

AlkmaarEnergie | om zal de door u verstrekte persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan andere partijen.

De AlkmaarEnergie | om website

AlkmaarEnergie | om gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij maken gebruik van analytische cookies ( Google Analytics) om het verkeer en bezoekgedrag te analyseren van de website. AlkmaarEnergie | om maakt geen gebruik van Tracking-cookies, ook wel marketingcookies genoemd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AlkmaarEnergie | om wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AlkmaarEnergie | om neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier

AlkmaarEnergie | om ontvangt en verstuurt uw persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. (SSL certificaat).

De website wordt automatisch bijgewerkt met de laatste beveiligingsversies.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijziging privacy statement

AlkmaarEnergie | om behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

AlkmaarEnergie | om zoals genoemd in dit document staat voor de energie coöperatie Coöperatie Alkmaar Energie U.A., gevestigd in Alkmaar, Vermeerstraat 29.

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u contact opnemen via ons contactformulier

Alkmaar, 22 mei 2018
Het bestuur van AlkmaarEnergie | om