DaalmeerZon

Ja, ik wil mij inschrijven

Bewoners in de postcode gebieden 1703 en 1704 (Heerhugowaard), 1822 (Alkmaar Noord), 1823, 1824, 1826 en 1827 (Alkmaar), 1829 (Oudorp) en 1834 (Sint Pancras) – die willen investeren in zonne-energie en thuis geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of een appartement bewonen, kunnen samen zonne-energie opwekken en geld besparen. Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan een lokale Energiecoöperatie DaalmeerZon voor en door bewoners.

Deelnemen is rendabel. De terugverdientijd is ca. 9 jaar. Deelnemen gaat per tranche van € 300,- incl. btw met een minimumafname van drie tranches. De btw krijgt men in het eerste jaar van deelname terug (netto tranche kostprijs € 248,20). Een tranche staat gelijk aan 1 zonnepaneel van 260 Wp en 1/300 aandeel in de kWh jaaropbrengst van de totale productie-installatie). Ook huurders (die geen eigen dak hebben) kunnen meedoen. Toewijzing vindt plaats in volgorde van aanmelding. Het project wordt gerealiseerd als er voldoende animo is om alle 300 zonnepanelen te verkopen.

De regeling Verlaagd tarief /postcoderoos concept

Leden van Coöperatie DaalmeerZon komen in aanmerking voor een verlaging van de energiebelasting over een periode van 15 jaar. In 2017 is dat € 0,12266 / kWh incl. btw. De verrekening van de energiebelasting vindt plaats door de eigen energieleverancier. Daarnaast bestaat de opbrengst uit verkoop van de opgewekte stroom. Voor 2017 is het voordeel totaal € 0,11968 / kWh, na aftrek van alle jaarlijkse kosten. De Zonnestroomdelen houden gedurende zeker 15 jaar een waarde. Ze zijn bij verhuizing uit de wijk overdraagbaar.

De verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf tot nihil wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Ook bedrijven met een kleinverbruikers aansluiting (tot 3 x 80 A) kunnen meedoen.

De NHEC en Alkmaar Energie staan achter het initiatief vanwege het duurzame karakter en het rendement dat wordt bereikt.

Deelname

Een deelnemer wordt voor €1,- per aandeel per jaar lid van de Energie coöperatie DaalmeerZon. Het eigen energiebedrijf is gehouden de verrekening van de energiebelasting te verzorgen. Niet iedere energieleverancier doet dat kosteloos. Vrijblijvend voorinschrijven bij DaalmeerZon kan via het inschrijvingsformulier. Vermeld daarbij uw gegevens en het aantal gewenste zonnedelen.

U heeft zich ingeschreven, wat nu?

Belangrijk voor u om te weten: Mocht er ergens een kink in de kabel komen en het project toch niet doorgaan, dan storten wij uiteraard uw gehele inleg terug op uw rekening.

Locatie
Tennisvereniging Daalmeer
Klaas Bootpad 4-6
1827 CX Alkmaar
Waarom een zonnedak
Een groot dak op het zuiden is een goede manier om elektriciteit te produceren omdat de zonnepanelen daar een optimaal rendement opleveren. Het is zinvol hiervoor het dak van een bedrijf te gebruiken omdat niet alle woonhuizen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege een ongunstige ligging of omdat het eigen dak om esthetische of bouwkundige redenen minder geschikt is.
Installatie
300 Zonnepanelen
Opgesteld vermogen: 78.000 Wp Opbrengst per paneel: 260 Wp en gemiddeld ca. 230 kWh/jaar
Elektriciteit voor 30 à 40 deelnemers
Investering
Installatie € 74.500
Per deelname tranche (= zonnepaneel) € 300,-
Jaarlijkse kosten € 1,- per tranche
Planning
Start bouw productie-installatie april 2017
Start in de postcoderegeling mei/juni 2017
Postcoderoos
De installatie met zonnepanelen komt te staan in postcodegebied 1827 (Tennisvereniging Daalmeer, Alkmaar). De leden van de (productie) Coöperatie wonen of werken in het postcodegebied of in een aangrenzend postcodegebied waarin de installatie staat. Men noemt dit de postcoderoos. Deelnemers aan het project DaalmeerZon moeten dus wonen of werken in één van de volgende postcodegebieden: 1703, 1704 (Heerhugowaard), 1822 (Alkmaar Noord), 1823, 1824, 1826, 1827 (Alkmaar), 1829 (Oudorp) en 1834 (Sint Pancras).
Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderegeling)
In december 2013 is het Energieakkoord gesloten door de partners in de SER. Eén van de pijlers daarin is decentrale duurzame energieproductie door energiecoöperaties en VvE’s. Er is subsidie beschikbaar voor deze groepen. Deze subsidie is vervat in de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting die postcoderegeling wordt genoemd.
Productie-installatie is eigendom van de leden
Een productie-installatie moet volledig eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Het betreft zowel het juridisch als het economisch eigendom. Daartoe wordt een Productie Coöperatie speciaal opgericht voor de deelnemers in Project DaalmeerZon. De Productie Coöperatie DaalmeerZon wordt bestuurd door een eigen bestuur. De NHEC verzorgt eerst de administratie.
Woon- of werkadres
De leden moeten op het adres van de aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben. Periodieke bewoning – bijvoorbeeld in het geval van een vakantiehuis – sluit deelname uit.
Teruggave energiebelasting
De deelnemers hebben recht op teruggave van € 0,125 (incl. BTW) per geproduceerde en afgenomen kWh per jaar. De maximale teruggave is over een verbruik van 10.000 kWh per jaar. Deze administratie wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst.
Ook zonnepanelen op je eigen dak?
Je kunt naast deelname in DaalmeerZon ook zonnepanelen op je eigen dak exploiteren. De hoeveelheid stroom die je thuis saldeert en de hoeveelheid stroom die je produceert in andere installaties mag niet meer zijn dan 10.000 kWh.
Kleinverbruikers
De regeling is bedoeld voor particulieren, zowel huurders als huiseigenaren, maar staat ook open voor bedrijven die een klein zakelijke aansluiting hebben mits zij niet meer dan 10.000 kWh afnemen per jaar. Een bedrijf mag geen groter belang hebben in de Productie Coöperatie dan 20% en het totaal aantal ondernemersleden in de coöperatie mag niet groter zijn dan 5%.
15 Jaar gegarandeerd
De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van 15 jaren productie-installatie in gebruik wordt genomen voor 1 januari 2018.
Meer weten over de postcoderegeling?
Wilt u nog meer weten over de postcoderoosregeling? Klik dan hier
Productieaandeel / Tranche
Deelname in het project DaalmeerZon is mogelijk voor minimaal 3 tranches. Een tranche is een kapitaal inleg van € 300,-. Het geeft recht op een evenredig productieaandeel, namelijk 1/300 van de jaarproductie minus kosten. De factor 1/300 wordt bepaald door het totaal aantal zonnepanelen. De jaarlijkse kosten worden betaald uit de verkoop van de stroom aangevuld met € 1,- lidmaatschapscontributie per tranche. De jaarlijkse kosten zijn begroot op ca. € 3000,-
Bronnen van inkomsten
 1. Verkoop stroom. Het bedrag wordt periodiek vastgesteld afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.
 2. Teruggave EB à € 0,107/KWh ex btw. Dit is een vast bedrag dat geldt gedurende de gehele periode waarin de postcoderegeling van kracht is. De teruggave is inclusief BTW en het wordt verrekend via je energierekening
 3. Korting van Greenchoice. Bij afname van stroom en gas krijg je een jaarlijkse korting van € 30,-. Als je alleen stroom afneemt krijg je € 15,- korting. De korting wordt achteraf verrekend met de jaarlijkse kosten in het project DaalmeerZon.
Rendement periode 1 (jaar 1-15)
In de eerste periode wordt de stroom marktconform gekocht door Greenchoice en indien u voor Greenchoice heeft gekozen, ook aan u geleverd. Dit gaat tegen normale tarieven omdat de postcoderegeling niet mag worden gebruikt om extra korting te geven op de stroomtarieven. Met de belastingkorting en de netto opbrengst van de productie-installatie wordt jouw inleg in jaarlijkse porties terugbetaald. Dit duurt waarschijnlijk 8,5 jaar. Daarna krijg je, tot het 16e jaar, nog steeds korting op de energiebelasting! Dat is dus pure winst.
Rendement periode 2 (jaar 16-25)
De productie-installatie levert nu stroom tegen kostprijs (+ een kleine winstmarge) aan de leden van Coöperatie DaalmeerZon. Je kunt ervoor kiezen om jouw productieaandeel te verkopen aan DaalmeerZon tegen de dan geldende restwaarde. Ook dat is winst. Of je kiest ervoor om jouw productieaandeel te behouden als lid van DaalmeerZon en te profiteren van de kleine marge die gedurende deze periode wordt gemaakt. De leden beslissen met elkaar hoeveel de winstmarge op een productieaandeel kan zijn. In deze periode profiteer je bovendien als lid van DaalmeerZon van een laag stroomtarief omdat de zelf opgewekte elektriciteit tegen een zeer lage prijs wordt doorverkocht aan de leden van de coöperatie, dus ook aan jou.
Rendement gehele periode (jaar 1-25)
Bedenk daarbij dat de energie door DaalmeerZon aan jou wordt geleverd vanuit een groeps-overeenkomst met energieleverancier Greenchoice hetgeen je € 30,- per jaar extra voordeel geeft bij afname van stroom en gas en € 15,- als je alleen stroom afneemt.
Terugverdientijd 9 jaar
Met de belastingteruggave en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit is het mogelijk de inleg voor een productieaandeel in het 9e jaar terug te verdienen. Daarna wordt een goed rendement gemaakt.
Jaarlijkse kosten
Operationele kosten zoals:
 1. Aansluiting Liander
 2. Backoffice
 3. Dakhuur
 4. OZB
 5. Verzekering
 6. Administratie
 7. Onderhoud
Bovenstaande kosten worden over het algemeen geïndexeerd.
1. Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst
Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal van 900 zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van de zonnepanelen van 0,99 % per jaar. Voor de terugverdienperiode is deze factor evenwel buiten beschouwing gelaten.
2. De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit
In de berekening hebben we een prijsverhoging van de stroomprijs buiten beschouwing gelaten.
3. Inflatie
Voor een aantal posten zoals onderhoud, verzekering en administratie is een inflatiefactor buitenbeschouwing gelaten. Inflatie kan worden opgevangen door een verhoging van de vergoeding voor de stroom of verhoging van de contributie.
4. De duur van de huurovereenkomst
Met Stichting De Groene Voet Daalmeer is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 15 jaar op het dak kunnen blijven. Vanaf het 16e jaar geldt een opzeg termijn van een jaar. Dus 16 jaar is gegarandeerd.
5. De levensduur van de productie-installatie
Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de ledenraad genomen. Vooralsnog gaan we er van uit dat de installatie meer dan 25 jaar zal functioneren. In de grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in het 9e jaar en dat je daarna nog enkele jaren profiteert van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen een zo laag mogelijke prijs aan jou en de overige leden van DaalmeerZon.

In bovenstaande grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in ongeveer 9 jaar. Daarna profiteer je nog tot het 15e jaar van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen een zo hoog mogelijke prijs aan Greenchoice of andere marktpartij.
Deelnemers worden lid van de Coöperatie
Deelnemers worden lid van de Productie Coöperatie DaalmeerZon. Daarnaast kunt u ook lid worden van AlkmaarEnergie. Met elk lid wordt een overeenkomst gesloten die het economisch gebruik van de zonnepanelen garandeert gedurende de levensduur van de installatie en het juridisch eigendom gedurende de periode waarin de Productie Coöperatie gebruik maakt van de postcoderegeling. Elk lid neemt een productieaandeel naar keuze.
Een productieaandeel is een tranche
Een productieaandeel is een bedrag – een tranche – dat u stort in het ledenkapitaal. U kunt al inschrijven voor minimaal 3 tranches. De waarde van een tranche wordt bepaald door de totale investering gedeeld door het aantal zonnepanelen, 300 stuks. De tranche is bepaald op € 300,- en de jaarlijkse kosten zijn begroot op € 1,- per tranche. Bij het kiezen van de grootte van een productieaandeel reken je dus met een bedrag van € 300,-.
Hoeveel stroom produceer ik met mijn productieaandeel?
Je kiest een productieaandeel dat het best bij je past (minimaal 3). In onderstaande tabel zie je wat een aandeel kost en hoeveel stroom er kan worden opgevoerd in de postcoderegeling.
Aandeel-tranche Aantal Zonnepanelen Stroomproductie per jaar in Kwh
€900,-3690
€1200,-4920
€1500,-51150
€1800,-61380
€2100,-71610
€2400,-81840
€2700,-92070
€3000,-102300
€3300,-112530
€3600,-122760
€3900,-132990
€4200,-143220
€4500,-153450
€4800,-163680
€5100,-173910
€5400,-184140
€5700,-194370
€6000,-204600
Gemiddelde jaaropbrengst bij 890 zonuren per jaar over de eerste 10 jaar
Hoe groot kan mijn productieaandeel maximaal zijn?
Je kunt al meedoen met 3 zonnepanelen en het maximum aantal is 24. Wij adviseren om niet meer dan 80 à 90 % van je totale stroomverbruik op te wekken in het kader van de postcoderegeling omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt geplaatst telt de opbrengst daarvan mee voor de Belastingdienst. De totale hoeveelheid stroom die je saldeert en opvoert in de postcoderegeling mag niet meer zijn dan 10.000 kWh per jaar.
Als je zelf wilt stoppen of je gaat verhuizen
Zolang de postcoderegeling van kracht is, is het verstandiger om je productieaandeel te houden. Want hoe langer de regeling voor je werkt, hoe beter het rendement op je investering is. Als je gaat verhuizen naar een plaats buiten de postcoderoos kun je geen gebruik meer maken van de postcoderegeling en is het dus beter om jouw aandeel te verkopen. Maar er kan voor jou of jouw familie natuurlijk een reden zijn om het productieaandeel op enig moment te willen verkopen. De coöperatie staat dit toe en zal er alles aan doen om daarbij te helpen. Verkoop is dus mogelijk maar moet altijd worden goedgekeurd door het bestuur van DaalmeerZon, omdat de nieuwe eigenaar lid moet zijn van coöperatie.
Ledenovereenkomst
Elk lid gaat een overeenkomst aan met de Coöperatie. In de overeenkomst wordt o.a. de grootte van het productieaandeel vastgesteld.
Financiële rapportage
Elk jaar krijgt u van de Coöperatie DaalmeerZon opgave van het volgende:
 1. Inkomsten uit productie-installatie.
 2. Jaarlijkse kosten productie-installatie.
 3. Teruggave energiebelasting.
Productie-rapportage online
U krijgt online toegang tot:
 1. De actuele productie van de zonnepanelen.
 2. De jaarproductie van de zonnepanelen.
Daarnaast krijgt u een opgave van de cumulatieve productie van uw zonnepanelen.
Energielevering
Uitvoering van de postcoderegeling vindt plaats via de energiemaatschappijen en de Belastingdienst. De stroom wordt eerst verkocht aan een groene energiemaatschappij en vervolgens aan jou geleverd door dezelfde of uw huidige energiemaatschappij Coöperatie DaalmeerZon heeft daartoe afspraken gemaakt met Greenchoice.
Digitaal formulier inschrijving
Met dit formulier bestel je een productieaandeel in het project Zonnedak DaalmeerZon. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Wij checken of je aan alle voorwaarden voldoet en zo nodig vragen we om aanvullende informatie.
Wat zijn de stappen ná uw inschrijving
 • De NHEC en AlkmaarEnergie verzamelen de inschrijvingen.
 • Als er genoeg inschrijvingen geworven zijn kunnen we overgaan tot realisatie.
 • U ontvangt dan een mail met een betalingsverzoek. In dat verzoek is het aantal gegunde zondelen genoemd. Het kan zijn dat dat er minder zijn dan u wenste, aangezien we iedereen gelijke kansen gunnen. Ook ontvangt de ledenovereenkomst van de op te richten coöperatie DaalmeerZon.
 • Zodra het benodigde bedrag op de rekening is gestort en de ledenovereenkomsten zijn getekend en teruggestuurd, ontvangt u opnieuw een mail met dit feestelijke bericht: het gaat als gepland door!
 • Er wordt begonnen met installatie. Dat betekent niet alleen het bouwen van de zonnecentrale, maar ook het contract sluiten met energieleverancier Greenchoice en de aansluiting regelen met Alliander.
 • In dezelfde tijd wordt de coöperatie DaalmeerZon bij de notaris opgericht, en vragen we officieel bij de Belastingdienst de goedkeuring van de Regeling verlaagd tarief (Postcoderoosregeling) aan. Dit zijn formaliteiten.
 • Dan volgt nog de ondertekening van de Akte Recht van Opstal tussen de eigenaar van het dak (Stichting Daalmeer) en de eigenaar van de zonnepanelen (coöperatie DaalmeerZon, waarvan u mede-eigenaar bent). Ook dit is een formaliteit.
 • Uiteindelijk draait de zonnecentrale en krijgt u er stroom van in uw huis! We hopen dat dit voor de zomer rond zal zijn.
Ledenovereenkomst
Je ontvangt een ledenovereenkomst waarin jouw productieaandeel is opgenomen. Tevens wordt je hiermee lid van de Coöperatie DaalmeerZon U.A. Je gaat ermee akkoord dat het exacte startmoment in de postcoderegeling nog niet is bepaald.
Lid AlkmaarEnergie+ lid Coöperatie DaalmeerZon
Het lidmaatschap van de productiecoöperatie is niet automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van AlkmaarEnergie. Het lidmaatschap van AlkmaarEnergie bevelen wij aan. U stimuleert zo de ontwikkeling van meer duurzame projecten. Als je nog geen lid bent, ontvang je van ons een inschrijfformulier lidmaatschap AlkmaarEnergie per mail.
Aanmelding bij de Belastingdienst
Zodra de Coöperatie voldoende leden heeft wordt ze aangemeld bij de Belastingdienst. Zodra goedkeuring van de Belastingdienst is verkregen, wordt begonnen met de bouw van de installatie. Als de installatie volop produceert wordt het startmoment in de postcoderegeling gemeld aan de Belastingdienst. Er is dus één startmoment in de postcoderegeling voor de gehele productiecoöperatie met alle leden. Het exacte moment kan enkele maanden later zijn dan het moment waarop de installatie begint te produceren.
Partners
NHEC Alkmaar Energie
Greenchoice
Stichting De Groene Voet Daalmeer
Coöperatie Esolva (initiatiefnemer)
Sunconnect
S&S ElektroTechniek
Welke vergoeding voor teruglevering?
Als u zonnepanelen op uw dak heeft liggen, produceert u zelf energie. Deze energie wordt terug geleverd op het net. De hoeveelheid energie die u produceert, wordt tegen dezelfde prijs verrekend met de hoeveelheid die u afneemt. Wanneer u over het jaar meer energie produceert dat u afneemt dan ontvangt u over de extra geproduceerde energie de ‘kale’ elektriciteitsprijs. Dit is de prijs die u ook zelf betaalt zonder energiebelasting.