Windmolen De Boekel

Het gaat ons voor de wind en delen dit graag met u!

  • Wordt nu mede-eigenaar van Windmolen Boekel
  • Certificaten voor €300,--per stuk (1 tot 20 certificaten per deelnemer)
  • Financieel rendement netto 5% per jaar
  • Looptijd 18 jaar

AlkmaarEnergie heeft samen met de Lokale Duurzame Energieinitiatieven (LDE’s) van Bergen, Castricum en Heiloo 37% van de aandelen van windmolen Boekel op de Boekelermeer in Alkmaar gekocht.

U kunt nu deelnemen in deze windmolen! Koop certificaten waarmee u mede-eigenaar wordt en deelt in het rendement. De LDE’s organiseren en registreren de administratie en dividenduitkering.

Het verwachte financiële rendement (IRR) is 5% voor u als certificaathouder. De verwachting is dat na 18 jaar de investeerder een de inleg € 300,- is toegenomen tot circa € 475,- "

Deelnemen kan vanaf € 300,- per certificaat inclusief de initiële en administratiekosten tijdens de looptijd. Om zo veel mogelijk bewoners de kans te geven mee te doen worden de certificaten verdeeld over zoveel mogelijk inschrijvers.

Naast het financieel voordeel voor u als deelnemer versterkt de samenwerking in windmolen Boekel de LDE’s door kennisdeling en een toenemend ledenaantal. Hierdoor zijn wij in staat meerdere nieuwe duurzame projecten voor de inwoners te organiseren.

Boekelstroom

Uw eigen windenergie thuis gebruiken? Maak nu gebruik van Boekelstroom en krijg gebruik uw eigen windenergie thuis. Door middel van de Garantie van Oorsprong (GVO) ziet u direct hoeveel van uw stroomgebruik u met uw eigen winddeel heeft opgewekt.